Skip to main content

Wethouder Lindersstraat in Wilbertoord

 • Opdrachtgever:
  Gemeente Land van Cuijk
 • Adviseur:
  Jens | Ingenieurs & Adviseurs
 • Status:
  In voorbereiding

Herinrichting Wethouder Lindersstraat in Wilbertoord

De Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan in Wilbertoord worden binnen de bebouwde kom opnieuw ingericht. Dit is nodig omdat de wegen slecht zijn en een aantal bomen van minder goede kwaliteit. Met de veranderingen willen we samen met de Gemeente Land van Cuijk de verkeersveiligheid verbeteren en kan er een riool voor hemelwater worden aangelegd.

Het Definitief Ontwerp
Samen met de bewoners, ondernemers, leden van de Dorpsraad Wilbertoord, het Platform Verkeer en gemeente Land van Cuijk is een Definitief Ontwerp gemaakt. In dit ontwerp is rekening gehouden met de wensen van de bewoners en de gebruikers. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

 • Het hele plangebied 30km-zone
 • Geaccentueerd centrum bij het Sint Josephplein en de school
 • Lopen, fietsen en rijden door het groen
 • Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan
 • Breed, doorlopend voetpad
 • Senior-proof wandelen en fietsen
 • Veilige kruisingen met plateaus
 • Geen asfaltverharding
 • Voldoende ruimte voor waterberging

 

Visie bomenlaan

Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting is om een doorgaande transparante hoofdbomenstructuur te realiseren. Dit gaat om bomen met een gezonde duurzame toekomstverwachting, waarbij de bestaande vitale bomen worden behouden. Er wordt gestreefd om de nieuwe inrichting zo aantrekkelijk en groen mogelijk te maken met voldoende sier en karakter. Conform beleid worden bomen van de 1e grootte (12 meter en hoger) toegepast. Incidenteel op locaties waar het profiel te smal is worden bomen van de 2e grootte (8 - 12 meter hoogte) toegepast.

In samenspraak met de dorpsraad van Wilbertoord is de visie op de bomenlaan inclusief boomsoorten opgesteld. De bomen die worden toegepast zijn geschikte straatbomen. Zo veroorzaken de bomen bijvoorbeeld geen wortelopdruk. Ook is rekening gehouden met de uiteindelijk volgroeide kroonbreedte van de bomen. In een smal straatprofiel zijn smallere bomen toegepast. In een breed straatprofiel zijn bredere bomen toegepast. Op het ontwerp zijn de uiteindelijk volgroeide boombreedtes weergegeven.

 

U kunt het ontwerp onderaan deze website downloaden. 


Blijf op de hoogte

Ondanks dat het nog even duurt voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, gaan wij verder met de voorbereiding van het project. Wij gaan een contract en technische uitvoeringstekeningen voor de aannemer opstellen. Ook gaan wij het vergunningentraject doorlopen. Op het moment dat er meer duidelijkheid over de planning is, informeren wij u. Dan is ook het moment dat wij u informeren over de exacte aanpak van de reconstructiewerkzaamheden.

Updates

8 december 2022
Goed nieuws! Het ontwerp voor de reconstructie van de Wethouder Lindersstraat en de Van Ophovenlaan binnen de bebouwde kom van Wilbertoord is definitief.


1 juli 2022
Op woensdag 29 juni 2022 hebben we een presentatie-avond voor alle bewoners, ondernemers en geïnteresseerden georganiseerd. Dit mocht gelukkig weer fysiek in De Wilg. Hartelijk bedankt voor uw deelname!


22 december 2021
Vanavond hebben wij een succesvolle bewonersavond gehad, verspreid over 3 sessies. Alle deelnemers bedankt voor uw bijdrage! 


15 december 2021
Vanaf vandaag kunt u het Voorlopig Ontwerp van de Wethouder Lindersstraat downloaden. 


10 oktober 2021
Het Schetsontwerp is klaar! In dit eerste ontwerp zijn de haalbare wensen en ideeën vanuit bewoners en belanghebbenden verwerkt.


30 september 2021
Deze week is de eerste bijeenkomst met de werkgroepen georganiseerd.


Downloads

Definitief Ontwerp

Documenten